Kiedyś to były Mercedesy!

Dziś wpis dotyczący trwałości i niezawodności samochodów osobowych, a konkretnie pojazdów marki Mercedes-Benz. Jak pewnie wielu innych czytelników tego bloga, wielokrotnie spotykałem się z tezą, zgodnie z którą stare modele Mercedesa były bardziej trwałe i niezawodne, od modeli współczesnych. Ostatnio przeczytałem jednak pewną książkę, której fragment zdaje się sugerować, że narzekanie na trwałość współczesnych Mercedesów, przy jednoczesnym chwaleniu leciwych modeli tej marki, to nie jest domena czasów współczesnych.

Jaka to była książka? Otóż była to biografia Stanisława Lema, polskiego pisarza science fiction. Konkretnie chodzi mi o książkę Lem. Życie nie z tej ziemi, napisaną przez Wojciecha Orlińskiego. Wynika z niej że Stanisław Lem w 1973 roku kupił nowego Mercedesa W114 w wersji 280 2.8. Pojazd wyposażony był w sześciocylindrowy benzynowy silnik rzędowy o pojemności 2778 centymetrów sześciennych, moc maksymalna tego silnika wynosiła 130 koni mechanicznych. Przy czym czytając książkę Orlińskiego można dojść do wniosku że Lem nie był zbytnio zadowolony z niezawodności swojego pojazdu. Poniżej cytat z książki, dotyczący wspomnianego Mercedesa:

Po roku skarżył się Čepaitisowi, że mercedesów już nie robią tak solidnych jak kiedyś (jestem swoją drogą ciekaw, czy firma Daimler AG ustaliła, w którym roku po raz pierwszy sformułowano tę skargę; typował bym rok 1902). Pisał: „najpierw się dmuchawa popsuła, potem coś z hamulcem, a po skręceniu śrubek okazało się, że w nim coś skrzypi i piszczy jakby słowik w puszcze od konserw”.

 

Cóż, przypomina mi się anegdota, zgodnie z którą wśród wszelkiego rodzaju tekstów znalezionych przez archeologów, jeden z najstarszych zawiera narzekanie na współczesną (czy raczej ówczesną) młodzież.

 

 

Kiedyś to były Mercedesy!

Trwałość samochodu według Kugela, część 2

Dzisiaj kolejny wpis dotyczący trwałości samochodów. Wpis ten, podobnie jak wpis wcześniejszy, bazuje na radzieckiej książce Trwałość samochodu. Książka ta została napisana przez R. W. Kugela, pochodzi ona z lat 60. We wpisie tym, podobnie jak ostatnio, zamieściłem pochodzące z książki wykresy i tabele które uznałem za interesujące. Zamieszczone poniżej tabele i wykresy dotyczą zachodnich samochodów osobowych, często amerykańskiej produkcji.

 

 

Kugel_15

Wykres oryginalnie zamieszczony w podrozdziale zatytułowanym Okresy użytkowania samochodów osobowych.

 

 

Kugel_16

Tabela z podrozdziału Okresy użytkowania samochodów osobowych. Dane w niej zawarte najprawdopodobniej dotyczą sytuacji panującej w USA.

 

 

Kugel_17

Ponownie podrozdział Okresy użytkowania samochodów osobowych. Tekst do którego ta tabela jest ilustracją zawiera przypis autora książki zgodnie z którym (cytuję) Pod względem typów i warunków eksploatacyjnych kanadyjskie samochody osobowe nie różnią się od amerykańskich.

 

 

Kugel_18

Ponownie Okresy użytkowania samochodów osobowych.

 

 

Kugel_19

Znowu Okresy użytkowania samochodów osobowych. Tabela dotyczy sytuacji panującej w USA.

 

 

Kugel_20

Podrozdział Okresy użytkowania samochodów osobowych.

 

 

Kugel_21

Podrozdział Okresy użytkowania samochodów osobowych.

 

 

Kugel_22

Kolejna tabela z podrozdziału Okresy użytkowania samochodów osobowych. Dane w niej zawarte pochodzą z 1939 roku.

 

 

Kugel_23B

Znowu wykres z podrozdziału Okresy użytkowania samochodów osobowych. Wykres został opracowany przez autora książki na bazie brytyjskich danych z 1937 roku. Dane te pochodzą z (cytuję) pierwszych wyrywkowych badań statystycznych parku hrabstwa Middlesex (okręg Londynu, 100 tys. samochodów).

 

 

Kugel_24

Ponownie tabela dotycząca Wielkiej Brytanii- Okresy użytkowania samochodów osobowych.

 

 

Kugel_25

Podrozdział Okresy użytkowania samochodów osobowych.

 

 

Kugel_26

Podrozdział Okresy użytkowania samochodów osobowych.

 

Na zakończenie dzisiejszego wpisu dodam że na bazie zawartych w nim danych jestem skłonny uznać że samochody osobowe z okresu międzywojennego i z lat 50. nie wypadały szczególnie dobrze jeśli idzie o trwałość w porównaniu do samochodów współczesnych. Z drugiej jednak strony, nawet znani mi zwolennicy tezy zgodnie z którą stare samochody były bardziej trwałe niż współczesne, uważają że bardziej trwałe od współczesnych samochodów osobowych były pojazdy z lat 80. i 90., a nie z te z okresu międzywojennego i z lat 50.

 

Trwałość samochodu według Kugela, część 2

Trwałość samochodu według Kugela, część 1

Jak pewnie czytelnicy tego bloga już zauważyli, spora część znajdujących się na nim wpisów bazuje na starych książkach o technice, w tym na książkach radzieckich. Dzisiejszy wpis będzie kolejnym bazującym na starej radzieckiej książce. Wpis ten bazuje na książce Trwałość samochodu, książkę napisał R. W. Kugel (Р.В. Кугель). Oryginalny tytuł książki to Dołgowiecnost awtomobiłiej (Долговечность автомобилей). Oryginalne, radzieckie wydanie książki, pochodzi z 1961 roku, natomiast wydanie polskie z 1965 roku, stąd też książka ta dotyczy w dużej mierze okresu międzywojennego i okresu trwającego niedługo po zakończeniu drugiej wojny światowej. We wpisie zamieściłem wykresy i tabele które uznałem za interesujące, razem z moim komentarzem do nich. Dzisiejszy wpis dotyczy przede wszystkim zachodnich samochodów osobowych i jest pierwszym z serii wpisów bazujących na książce Kugela.

 

 

Kugel_1

Powyższa tabela jest ilustracją do stwierdzenia autora książki (R. W. Kugela), zgodnie z którym w ciągu 25 lat moc i masa amerykańskich samochodów osobowych znacznie wzrosła, podczas gdy moc silników samochodów niemieckich w tym okresie nie uległa istotnej zmianie, a jedynie masa samochodów zmalała.

 

 

Kugel_2

Powyższa tabela znajduje się w podrozdziale dotyczącym sztucznego starzenia samochodów. Termin sztuczne starzenie dotyczy sytuacji w której producent często wprowadza nowe modele samochodów i kolejne ich liftingi, po to aby wyolbrzymić przestarzałość dawnych modeli, co ma zachęcić nabywców do kupna nowego modelu. Autor stawia tezę że sztuczne starzenie dotyczy przede wszystkim samochodów osobowych, a w znacznie mniejszym stopniu samochodów ciężarowych i autobusów.

 

 

Kugel_3

Powyższy wykres również pochodzi z podrozdziału o sztucznym starzeniu samochodów.

 

 

Kugel_A1

Powyższa tabela pochodzi z podrozdziału zatytułowanego Typowe warunki eksploatacyjne i ich statyczna charakterystyka. Tabela ta zainteresowała mnie, bowiem widać na niej spadek szybkości samochodów w latach 1942-1945. Skąd się brał ów spadek prędkości? Otóż pod koniec 1941 roku USA przystąpiły do udziału w drugiej wojnie światowej. Nie pozostało to bez wpływu na motoryzację- przykładowo, od 1942 roku, do zakończenia drugiej wojny światowej, w USA praktycznie nie produkowano cywilnych samochodów, co miało związek z przejściem amerykańskiego przemysłu na produkcję wojenną. Jak wskazuje zamieszczona tabela, udział USA w drugiej wojnie światowej nie pozostał również bez wpływu na prędkość samochodów.

 

 

Kugel_A2

Powyżej kolejna tabela z podrozdziału zatytułowanego Typowe warunki eksploatacyjne i ich statyczna charakterystyka

 

 

Kugel_4

Powyższa tabela dotyczy średniego rocznego przebiegu samochodu w USA. Tabela znajduje się w rozdziale zatytułowanym Okres użytkowania samochodów.

 

 

Kugel_5

Powyżej kolejna tabela z rozdziału Okres użytkowania samochodów. Tabela ta jest ilustracją do tezy autora, zgodnie z którą im samochód jest starszy i bardziej wyeksploatowany, tym przechodzi w ręce coraz mniej zamożnych właścicieli, a im mniej zamożny właściciel samochodu, tym eksploatuje on samochód mniej intensywnie.

 

 

Kugel_6

Powyżej grafika pochodząca z podrozdziału zatytułowanego Okresy użytkowania samochodów osobowych. Grafika ta dotyczy ubytku samochodów osobowych w USA.

 

 

Kugel_7

Kolejna grafika dotycząca ubytku samochodów osobowych w USA- podrozdział Okresy użytkowania samochodów osobowych.

 

 

Kugel_8

Jeszcze jedna grafika odnosząca się do ubytku samochodów osobowych w USA- podrozdział Okresy użytkowania samochodów osobowych.

 

 

Kugel_9

Znowu grafika odnosząca się do ubytku samochodów osobowych w USA- podrozdział Okresy użytkowania samochodów osobowych.

 

 

Kugel_10

Kolejny raz grafika odnosząca się do ubytku samochodów osobowych w USA- podrozdział Okresy użytkowania samochodów osobowych.

 

 

Kugel_11a

Ubytek samochodów osobowych w USA przed drugą wojną światową. Podrozdział ten sam co wcześniej- Okresy użytkowania samochodów osobowych.

 

 

Kugel_11b

Ubytek samochodów osobowych w USA po zakończeniu drugiej wojny światowej- Okresy użytkowania samochodów osobowych.

 

 

Kugel_12

Tabela z podrozdziału Okresy użytkowania samochodów osobowych. Tabela ta, podobnie jak wiele wcześniejszych grafik, dotyczy USA.

 

 

Kugel_13

Ten sam podrozdział co wcześniej, znowu dane z USA.

 

 

Kugel_14

Jak można się domyślić, powyżej kolejna tabela z podrozdziału Okresy użytkowania samochodów osobowych.

 

Na zakończenie pierwszego wpisu bazującego na radzieckiej książce Trwałość samochodu dodam że na pierwszy rzut oka może budzić zdziwienie zawarta w książce duża ilość danych pochodzących z USA. Jednak jak się zastanowić, Sowieci nie mieli oporów przed bazowaniem na zachodniej technice, w tym technice amerykańskiej, czego przykładem choćby samochód osobowy GAZ A (licencyjna kopia Forda Model A) i samochód ciężarowy GAZ AA (licencyjna kopia Forda Model AA). Oba pojazdy produkowane były zresztą w wytwórni zbudowanej przy współpracy z firmą Ford.

 

 

Trwałość samochodu według Kugela, część 1